Giấy Carton 5 Lớp - QH CORPORATION

CÔNG TY TNHH QH CORPORATION

  • Tiếng Việt
  • English
Giấy Carton 5 Lớp

Giấy Carton 5 Lớp

Thông tin sản phẩm

Thùng giấy Carotn 5 lớp được dùng cho việc đóng gói hàng hoá, nội thất, máy móc… lớn về trọng lượng lẫn khối lượng.