Giấy Carton 3 Lớp - QH CORPORATION

CÔNG TY TNHH QH CORPORATION

  • Tiếng Việt
  • English
Giấy Carton 3 Lớp

Giấy Carton 3 Lớp

Thông tin sản phẩm

Được sử dụng để đóng gói sản phẩm, đồ đạc và tài liệu sử dụng thường ngày.

Thùng giấy carton nhỏ, độ dày trung bình, ó thể xếp lại thành mặt phẳng nhỏ gọn rồi đem đi bảo quản, cất trữ.

Có khả năng chống thấm cực kỳ tốt.