Cao su SVR 20 - QH CORPORATION

CÔNG TY TNHH QH CORPORATION

  • Tiếng Việt
  • English
Cao su SVR 20

Cao su SVR 20

Thông tin sản phẩm

Nguyên liệu để chế biến loại cao su này là mủ phụ chúng được pha trộn với nhau theo một tỉ lệ thích hợp nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng.
Đây là loại cao sản xuất từ mủ đông, mủ tạp và trải qua quá trình thuần thục nên bản chất của cao su là cứng.